Skelbiami Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2016 metais finansuojamų projektų konkurso rezultatai!

Skelbiami Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2016 metais finansuojamų projektų konkurso rezultatai, vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. A1-125 „Dėl pavedimo Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ 1.4.1. punktu “administruoti Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų  fondo veiklą Lietuvoje pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos susitarimą dėl Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 704 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr.81-3329),  2007 m. birželio 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo 5 str. 2 dalimi bei Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo reglamento nauja redakcija, patvirtinta 2011 m. lapkričio 29 d. 6 str. 10 dalimi bei Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo Komiteto 2016 m. kovo 23 d. nutarimu Nr. 22 „Dėl lėšų skyrimo“.

Direktoriaus įsakymą galite rasti čia.

JRD informacija

Paieška