Skelbiamas Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos finansavimo konkursas 2017 m.

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus  įsakymu  skelbia Lietuvos ir Ukrainos mainų tarybos (toliau – Mainų taryba) projektų finansavimo 2017 metais konkursą.

Konkurso tikslas – paremti projektus, kurie įvairiais būdais ir metodais plėtoja Lietuvos ir Ukrainos jaunimo bendradarbiavimą bei ugdo jaunimo socialines kompetencijas.

Konkurso būdu finansuotinos veiklos:  jaunimo mainai ir kitokie jaunimo projektai  (mokymai, seminarai, susitikimai, konferencijos, diskusijos, parodos ir plenerai, pažintiniai vizitai, informaciniai projektai).

Prioritetas teikiamas projektams, kuriuos įgyvendinant:

  • Organizuoja veiklas padedančias identifikuoti, palaikyti ir populiarinti bendrą istorinį ir kultūrinį paveldą jaunimo tarpe, populiarinti UNSECO ir kitų Jungtinių tautų agentūrų tikslus ir programas;
  • 9.2. organizuoja veiklas, skatinančias Krymo totorių atsikėlimo į Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę 620 metų sukakties minėjimą bei domėjimąsi Krymo totorių kultūra, žmogaus teisėmis;
  • 9.3. populiarina europines vertybes, skleidžia patirtį ir prisideda prie integracijos į euroatlantines struktūras, bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Ukrainos stiprinimo Europos Sąjungos, NATO ir ESBO rėmuose.

Taip pat, projektuose turi būti taikomas bent vienas iš šių principų:

  • Stiprinti tarpkultūrinį dialogą, kurti sąlygas atvirumui ir tolerancijai tarp jaunimo;
  • kurti ir stiprinti bendradarbiavimą tarp organizacijų, Lietuvoje ir Ukrainoje dirbančių pilietinio ir patriotinio ugdymo srityje, skatinti jų apsikeitimą patirtimi;
  • stiprinti bendradarbiavimą ir apsikeitimą patirtimi darbo su jaunimu srityje.

 Konkursui Projektus gali teikti pareiškėjai, atitinkantys visas šias sąlygas:

  • Pareiškėjas yra jaunimo ar su jaunimu dirbanti ne pelno siekianti įstaiga ar nevyriausybinė organizacija, registruota Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
  • pareiškėjas turi bent vieną partnerį, kuris yra jaunimo ar su jaunimu dirbanti ne pelno siekianti įstaiga ar nevyriausybinė organizacija, registruota Ukrainos teisės aktų nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos rasite  Konkurso nuostatuose . Su paraiškos formą ir jos priedais galite susipažinti čia:

SVARBU !   Konkurso paraiškos ir kiti su konkursu susiję dokumentai yra teikiami TIK per Jaunimo ir vaikų konsultavimo ir informavimo sistemą ( www.javakis.lt )  (toliau – JAVAKIS). Kilus techniniams JAVAKIS nesklandumams prašome informuoti Justiną Lukaševičiūtę, nurodant tikslų klaidos laiką ir trumpą problemos aprašymą.

Kaip JAVAKIS užregistruoti organizaciją, kaip suteikti organizacijos nariui teisę pildyti paraišką JAVAKIS ir kaip teisingai pateikti pačią paraišką Konkursui per JAVAKIS informaciją rasite  čia.

Prieš pildydami paraišką, būtinai susipažinkite su konkurso nuostatais. Prieš pateikdami paraišką atidžiai ją peržiūrėkite, taip pat ir prie jos pridedamus dokumentus. Paraiškas galima teikti  iki 2017 m. birželio 30d. 23.59 val.

Paraiškų teikimo klausimais iki birželio 30 d. darbo dienomis nuo 13:00 iki 15:00 val. konsultuoja informacijos analizės ir tarptautinių ryšių skyriaus vyr. specialistė Justina Lukaševičiūtė el. p.  [email protected]  ir telefonu (8-5) 2461 355. 

Paieška