Savivaldybių audito išvados

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyrius atlieka savivaldybių vidaus auditus. Auditas atliekamas siekiant įvertinti valstybės skiriamų asignavimų įsisavinimą, jaunimo poltikos įgyvendinamumą, atskirų jaunimo politikos veiklos sričių pasiektus rezultatus savivaldybėse.

Kviečiame susipažinti su savivaldybių vidaus audito rezultatais:

2020 metai

PRIEMONĖS „PERVESTI LĖŠAS JAUNIMO TEISIŲ APSAUGAI“ ĮGYVENDINIMO VIDAUS AUDITO ATASKAITA Nr. A7-27

2019 metai

PRIEMONĖS „PERVESTI LĖŠAS JAUNIMO TEISIŲ APSAUGAI“ ĮGYVENDINIMO VIDAUS AUDITO ATASKAITA Nr. A7-13

Paieška