Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (2017 m.)

Investicinės paramos priemonė/veiklos sritis 
 
Prioritetas  – skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.
 
Tikslinė sritis  – veiklos įvairinimo, mažųjų įmonių kūrimo ir plėtojimo, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas.
 
Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla:
  • ekonominė ne žemės ūkio veikla.
Paramos gali kreiptis  fiziniai asmenys, privatūs juridiniai asmenys (labai mažos įmonės) ir viešieji juridiniai asmenys (viešosios įstaigos socialiniam verslui vykdyti).
 
Paramos suma  – 40 000 Eur vienam paramos gavėjui (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnės paramos sumos).
 
Pildant paraiškas per ŽŪMIS, labai svarbu atsiminti, jog paraiškos gali būti teikiamos iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 12 val. 
 
Daugiau informacijos rasite čia .
Paieška