Darbo su jaunimu taryba

Darbo su jaunimu taryba prie Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Taryba) yra visuomeniniais pagrindais veikiantis Departamento patariamasis subjektas, konsultuojantis Departamentą darbo su jaunimu klausimais.
 
Pagrindiniai Tarybos uždaviniai – analizuoti ir stebėti darbo su jaunimu įgyvendinimą Lietuvoje, konsultuoti ir teikti išvadas Departamentui, skleisti informaciją visuomenėje apie darbo su jaunimu reikšmę ir svarbą visuomenės raidai.
 
Vykdydama uždavinius, Taryba atlieka šias funkcijas:
1. analizuoja darbo su jaunimu iššūkius;
2. nagrinėja Departamento darbo su jaunimu veiklą, darbuotojų, dirbančių su jaunimu, rengimą ir (ar) teikia rekomendacijas ir siūlymus Departamentui dėl galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbą su jaunimu, taikymo, naudojimo ir (ar) keitimo;
3. teikia rekomendacijas Departamentui dėl darbo su jaunimu prioritetų (pvz., svarstant finansavimo konkursų, darbo su jaunimu formų ar kitus klausimus);
4. analizuoja valstybės socialinės politikos klausimus, susijusius su darbo su jaunimu vykdymu, jo kokybe, ir teikia pasiūlymus Departamentui;
5. svarsto kitus strateginius socialinės politikos klausimus, susijusius su darbo su jaunimu plėtra;
6. rengia ir teikia išvadas Departamento suformuluotiems klausimams darbo su jaunimu tema.
 
Tarybos darbo forma – posėdžiai, į kuriuos nariai rinksis ne rečiau kaip kartą per keturis mėnesius. Tarybos kadencija – 3 metai.
Su Tarybos darbo nuostatais, patvirtintais Departamento direktoriaus 2019 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 2V-142 (1.4) „Dėl darbo su jaunimu tarybos prie Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, galite susipažinti čia (įsakymo redakcija)
 
Tarybos sudėtis:
  1. Kristina Mačiulytė
  2. Donatas Nagumanovas
  3. Inesa Gaudutytė
  4. Asta Bieliauskaitė
  5. Raminta Rusovičiūtė
  6. Brigita Baškevičiūtė
  7. Agnė Grigaitytė
  8. Gražvydas Pavalkis
  9. Laimonas Ragauskas
  10. Jolita Buzaitytė - Kašalynienė (tyrėjų tinklo atstovas)
Paieška