Komisijos posėdžiai

2020 m. 

Komisijos posėdžio,  vykusio kovo 16 d.  darbotvarkė:

1. Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2020 metais finansuojamų projektų konkurso (toliau – Konkursas) ekspertų vertinimo išvadų pristatymas.

2.  Konkurso rezulatų rekomendacijų rengimas.

3. Kiti klausimai

 

Komisijos posėdžio,  vykusio 2019 vasario 24 d. 13 val. darbotvarkė:

1. Nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymas.

2. Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2020 metais finansuojamų projektų konkurso komisijos (toliau – Komisija) darbo reglamento (toliau – reglamentas) pristatymas.

3.  Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2020 metais finansuojamų projektų konkurso (toliau – Konkursas) nuostatų bei formaliųjų kriterijų vertinimo lentelės pristatymas.

4. Paraiškų, neatitikusių formaliųjų kriterijų vertinimo, svarstymas.

5. Kiti klausimai

 

2019 m. 

Komisijos posėdžio,  vyksiančio 2019 vasario 20 d. 13 val.  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (A. Vivulskio g. 13-401) darbotvarkė:

1. Nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymas.

2. Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2019 metais finansuojamų projektų konkurso komisijos (toliau – Komisija) darbo reglamento (toliau – reglamentas) pristatymas.

3.  Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2019 metais finansuojamų projektų konkurso (toliau – Konkursas) nuostatų bei formaliųjų kriterijų vertinimo lentelės pristatymas.

4. Paraiškų, neatitikusių formaliųjų kriterijų vertinimo, svarstymas.

5. Kiti klausimai

 

Komisijos posėdžio,  vyksiančio gegužės 21 d.  darbotvarkė:

1. Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2018 metais finansuojamų projektų konkurso (toliau – Konkursas) gautų, patikslintų ir Komiteto rekomenduotų finansuoti paraiškų, ekspertų vertinimo išvadų pristatymas.

2.  Konkurso rezulatų rekomendacijų rengimas.

3. Kiti klausimai

2018 m.

Komisijos posėdžio,  vyksiančio kovo 26 d. 11 val.  Jaunimo reikalų departamente prie SADM (A. Vivulskio g. 5) darbotvarkė:

1. Nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymas.

2. Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2018 metais finansuojamų projektų konkurso (toliau – Konkursas) nuostatų bei turinio vertinimo lentelės pristatymas.

3.  Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2018 metais finansuojamų projektų konkurso (toliau – Konkursas) nuostatų bei turinio vertinimo lentelės pristatymas.

4. Paraiškų, turinio vertinimo, svarstymas ir rekomendacijų rengimas.

5. Kiti klausimai

 

Komisijos posėdžio,  vyksiančio vasario 22 d. 15 val.  Jaunimo reikalų departamente prie SADM (A. Vivulskio g. 5) darbotvarkė:

1. Nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymas.

2. Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2018 metais finansuojamų projektų konkurso komisijos (toliau – Komisija) darbo reglamento (toliau – reglamentas) pristatymas.

3.  Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2018 metais finansuojamų projektų konkurso (toliau – Konkursas) nuostatų bei formaliųjų kriterijų vertinimo lentelės pristatymas.

4. Paraiškų, neatitikusių formaliųjų kriterijų vertinimo, svarstymas.

5. Kiti klausimai

Kilus klausimams dėl dalyvavimo posėdyje, kreipkitės į Gabiją Balzarevičiūtę, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos jaunesniąją koordinavimo specialistę, tel. 8 683 63071, el. p. [email protected]

 

Paieška