Skelbiami Jaunimo organizacijų stiprinimo programų finansavimo 2017–2018 metais konkurso rezultatai

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), įgyvendindamas Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo priemonę „įgyvendinti programas, skirtas jaunų žmonių narystei jaunimo organizacijose bei organizacijose, vienijančiose kitas jaunimo organizacijas, jaunimo iniciatyvoms finansuoti“, skelbia Jaunimo organizacijų stiprinimo programų finansavimo 2017–2018 metais konkurso būdu 2017 metais finansuojamų programų ir organizacijų sąrašą:

Nr.

Paraiškos numeris

Pareiškėjas

Programos pavadinimas

Skiriama suma, Eur

1.

1P-1.4-01-(5.6)

Jaunųjų konservatorių lyga

Jaunimas, kuriantis Lietuvą

20.337,00 €

2.

1P-1.4-02-(5.6)

Ateitininkų federacija

Ateitis 2018

23.500,00 €

3.

1P-1.4-03-(5.6)

Lietuvos liberalus jaunimas

Žuvėdra 2017-2018

17.625,00 €

4.

1P-1.4-05-(5.6)

Lietuvos studentų sąjunga

Lietuvos studentų sąjungos ir jos narių veiklos efektyvumo ir kompetencijų kėlimo programa

12.314,00 €

5.

1P-1.4-06-(5.6)

Tolerantiško Jaunimo Asociacija

Kitoks, bet savas

19.114,00 €

6.

1P-1.4-07-(5.6)

Lietuvos medicinos studentų asociacija

Meta-medikas

15.513,00 €

7.

1P-1.4-08-(5.6)

Lietuvos skautija

Augti! Plėstis! Užtikrinti!

23.500,00 €

8.

1P-1.4-09-(5.6)

Lietuvos psichologijos studentų asociacija

Tobulėkime kartu

7.215,00 €

9.

1P-1.4-11-(5.6)

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga

LSDJS veiklos kokybės gerinimas ir plėtra 2017-2018

22.917,00 €

10.

1P-1.4-12-(5.6)

Lietuvos sakaliukų sąjunga

Mūsų stiprybė – vienybėje!

13.663,00 €

 

 

 

 

175. 698 ,00 €


Su Departamento direktoriaus gegužės 2 d. įsakymu Nr. 2V-72 (1.4) galite susipažinti  čia.

2017 metais finansuojamų jaunimo organizacijų programų sąrašas ir su šiuo konkursu susiję dokumentai artimiausiu metu bus perduoti administruoti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

JRD informacija

Paieška