Rekomendacijos del ilgalaikių COVID-19 priemonių įgyvendinimo savivaldybėse

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - JRD), remdamasis Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 "Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo” ir vėlesnėmis šio nutarmo redakcijomis, pateikia rekomendacijas dėl ilgalaikių priemonių, skirtų jaunimui, įgyvendinimo savivaldybėse, siekiant mažinti COVID-19 pandemijos ir karantino pasekmes.

 1. Užtikrinti jaunimo informavimą apie karantiną, jo apribojimus ir kt.
  - proaktyviai bendradarbiauti su apskrityje veikiančiu jaunimo informavimo ir konsultavimo tašku / centru, teikti informaciją apie jaunimo situaciją;
  - nukreipti jaunuolius į Žinau Viską portalą www.zinauviska.lt, kuriame jaunuoliai gali gauti reikiamą informaciją įvairiais klausimais;
  - jaunuolius informuoti apie patikimus informacijos šaltinius (LR Sveikatos apsaugos ministerija, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Pasaulio sveikatos organizacija).
 2. Užtikrinti jaunų verslų palaikymo ir jaunimo įdarbinimo programas.
  - užtikrinti, kad savivaldybėse veiktų jaunimo įdarbinimo programos;
  - užtikrinti paramą naujam, jaunam verslui per savivaldybes ir nacionaliniu lygiu;
  - užtikrinti jaunimo įdarbinimo, užimtumo vasaros laikotarpiu programas.
 3. Rūpintis fizinės ir psichoemocinės sveikatos paslaugų teikimo užtikrinimu savivaldybėje.
  - rengti jaunimo užimtumo programas, siekiant išnaudoti galimybes būti gamtoje;
  - kalbėtis su vietos veiklos grupe dėl jaunimui palankios fizinės infrastruktūros plėtros (sporto aikštynai, "turnikai" ir pan.)
  - gerinti jaunimo galimybes gauti psichologo pagalbą;
  - ieškoti galimybių atviriems jaunimo centrams ar atviroms jaunimo erdvėms įsigyti sporto inventorių;
  - skatinti bendradarbiavimą ir programų vykdymą su visuomenės sveikatos biurais, psichikos sveikatos centrais.
 4. Palaikyti jaunimo bei su jaunimu dirbančias organizacijas.
  - palaikyti ryšį ir stebėti jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų situaciją;
  - teikti rekomendacijas jaunimo, su jaunimu dirbančioms organizacijoms dėl projektinių veiklų įgyvendinimo, siūlyti numatytoms veikloms nusimatyti atsarginius planus (ypač jei numatytos veiklos yra masiniai renginiai).

Rekomendacijos pirmiausia skirtos savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriams, tačiau tinkamos vadovautis visoms suinteresuotoms šalims.

Paieška