Korupcijos prevencija

Departamento Viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos

Anksčiau galiojusios tvarkos

Vyriausiosiosios valstybinės etikos komisijos teiktas raštas "Dėl naujos redakcijos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų"

 

Nuorodą, paaiškinančią kas, kaip ir kada turi deklaruoti savo privačius interesus, galite rasti čia.

Nuoroda į PINREG sistemą, kurioje galite deklaruoti savo privačius interesus arba ieškoti pateiktų privačių interesų deklaracijų, yra čia

 

Lobistinės veiklos priežiūros Jaunimo reikalų departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkos aprašas

(patvirtintas 2021 m. lapkričio lapkričio 23 d. direktoriaus įsakymu Nr. 2V-266 (1.4) )

 

 

Departamento direktoriaus nusišalinimai:

Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus Jono Laniausko nusišalinimo (2021-12-15 įsakymo nr. A1-906)

Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus Jono Laniausko nusišalinimo (2021-12-06 įsakymo nr. A1-870)

Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus Jono Laniausko nusišalinimo (2020-06-30 įsakymo nr. P1-139)

 

Informacija atnaujinta 2022 01 25.