Ieškome direktoriaus pavaduotojo darbui Vilniuje (patikslinta)

Ieškome direktoriaus pavaduotojo! Tai yra karjeros valstybės tarnautojo pozija, numatomas darbo krūvis – 40 valandų per savaitę, pareiginės algos koeficientas  - 14,5. 

Darbo funkcijos:

- Analizuoja, derina ir vizuoja Departamento teises aktus ir sutartis, teikia su teisės aktais susijusias išvadas.
- Rengia viešųjų pirkimų planą ir skaičiuoja numatomų pirkimų vertes.
- Rengia ir vizuoja Europos Komisijos ir valstybės biudžeto finansuojamų konkursų dokumentus.
- Organizuoja didelės apimties viešuosius pirkimus.
- Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
- Prireikus vadovauja įstaigai.
- Prireikus valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.
- Prireikus valdo įstaigos išteklius.
- Rengia ir teikia pasiūlymus su priskirtos srities veikla susijusiais klausimais.
- Atlieka specialias teisės aktuose numatytas funkcijas.
- Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Reikalavimai kandidatui:

1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
studijų kryptis – teisė;
vadovaujamo darbo patirties trukmė – 2 metai.
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai - anglų kalba ne žemesniu nei B1 lygiu.
ARBA:
1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
darbo patirties sritis – teisės srityje;
darbo patirtis srityje – 3 metai;
vadovaujamo darbo patirties trukmė – 2 metai.
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai - anglų kalba ne žemesniu nei B1 lygiu.

Dokumentų pateikimo terminas - 2022 m. vasario 24 d. imtinai. Konkursą organizuoja Valstybės tarnybos departamentas, visą informaciją apie reikalavimus konkursui ir dokumentų pateikimo tvarką galite rasti čia.

Kontaktinis asmuo – L.e.p. bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas Nerijus Žutautas, [email protected], tel. (8 655 80534)

Paieška