Ieškome vyriausiojo specialisto tarptautinio bendradarbiavimo protokolų įgyvendinimui bei jaunimo savanoriškos veiklos administravimui Vilniuje (patikslinta)

Jei Tave domina tarptautinės veiklos jaunimo politikoje, angliškai kalbi taip pat laisvai, kaip ir lietuviškai, tuomet Tau svarbu žinoti, jog:

Ieškome vyriausiojo specialisto tarptautinio bendradarbiavimo protokolų įgyvendinimui bei jaunimo savanoriškos veiklos administravimui Vilniuje. Su darbuotoju bus sudaroma terminuota sutartis. Numatomas darbo krūvis – 40 valandų per savaitę, darbo užmokesčio koeficientas nuo 6,5 iki 8,3 (priklausomai nuo profesinio darbo stažo). 

Darbo funkcijos:

- užtikrinti tarptautinių bendradarbiavimo protokolų įgyvendinimą, organizuoja tarptautinius renginius, susitikimus jaunimo politikos srityje;

- administruoti Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo ir Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos veiklas, orgnizuoja Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo bei Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos projektų finansavimo konkursus bei užtikrinant finansavimą gavusių projektų (programų) stebėseną;

- administruoti Jaunimo savanoriškos tarnybos ir kitus Departamento finansavimo konkursus;

- organizuoti neformaliu būdu įgytų kompetencijų pripažinimo proceso įgyvendinimą;

- bendradarbiauti ir keistis informacija su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos padaliniais, Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriais, kitais partneriais;

- kitos veiklos, tiesiogiai susijusios su aukščiau išvardintų funkcijų įgyvendinimu.

Reikalavimai kandidatui:

- turėti universitetinį ar jam prilygstantį socialinių mokslų išsilavinimą;

- mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;

- turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį jaunimo politikos srityje;

- būti susipažinusiam su tarptautinių programų skirtų jaunimui įgyvendinimo Lietuvoje koordinavimu;

- būti susipažinusiam su Lietuvos jaunimo politikos atstovavimu Europos Sąjungos institucijose;

- būti susipažinusiam su jaunimo politiką įgyvendinančiomis užsienio valstybių įstaigomis ir institucijomis;

- gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius jaunimo politiką;

- būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės aktais, tarptautinėmis sutartimis ir susitarimais, kitais tarptautiniais teisės aktais, reglamentuojančiais jaunimo politiką;

- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas pagal kompetenciją pavestais klausimais;

- sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Windows aplinkoje, Microsoft Office programomis: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook.

Dokumentų pateikimo terminas - 2020 m. rugpjūčio 9 d. imtinai. Kandidatus prašome pateikti savo CV, motyvacinį laišką (jame turi atsispindėti darbo patirtis jaunimo politikos srityje) bei anglų kalbos mokėjimo lygį patvirtinantį dokumentą.

Dokumentus prašome teikti elektroniniu paštu [email protected]

Kontaktinis asmuo – Vyriausioji patarėja Tania Gurova, [email protected], tel. (8 61603883)

Paieška