Departamentas ieško partnerių neatlygintinai diegti atvirų ženkliukų savanorystės pasiekimų programą

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) kartu su Lietuvos darbo birža įgyvendina projektą „Atrask save“, projekto Nr. 07.4.1-ESFA-V-404-01-0001, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis (toliau – Projektas), kurio tikslas – sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 15-29 metų jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei asmuo priklauso bei įvertinant asmens poreikius ir galimybes.

Viena iš priemonių siekiant Projekto tikslų – jaunų žmonių įtraukimas į savanorišką veiklą, kurios metu jaunuoliai kelia asmenines, socialines ir profesines kompetencijas.

Siekiant tobulinti Projekto savanorių įgyjamų kompetencijų įsivertinimo įrankį, Departamentas ieško partnerių, kurie neatlygintinai prisidėtų prie atvirų ženkliukų technologija paremtos savanorystės pasiekimų programos kūrimo ir įgyvendinimo.

Departamentas kviečia iki š.m. kovo 25 d. (penktadienio) organizacijas, turinčias patirties kuriant skaitmeninius ženkliukus-sertifikatus (angl. k. ”badges“) pagal Atvirų ženkliukų standartą ir norinčias prisidėti prie savanorystės pasiekimų programos diegimo Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo projekte „Atrask save“, atsiųsti elektroninį laišką projekto vadovei Gintarei Sabaliauskaitei el.paštu [email protected] ir trumpai aprašyti savo patirtį diegiant skaitmeninius ženkliukus-sertifikatus.

JRD informacija

Paieška