Kvietimas į Tarptautinę jaunimo mainų programą, skirtą jaunų žmonių tobulėjimui, Japonijoje

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), kviečia jaunimą dalyvauti Tarptautinėje jaunimo mainų programoje, skirtoje jaunų žmonių tobulėjimui, Japonijoje, vyksiančią 2019 m. spalio 5 - 20 dienomis. Programą organizuoja Japonijos Vyriausybė.

Tarptautine jaunimo mainų programa, skirta jaunų žmonių tobulėjimui, kitaip dar vadinama Japonijos jaunimo gerosios valios misija ir jaunimo iš kitų šalių kvietimas į Japoniją (toliau - Programa), yra siekiama skatinti japonų ir užsienio šalių jaunimo savitarpio supratimą, geresnį Japonijos pažinimą, dalyvavimą visuomeniniame gyvenime ir tarptautinio bendradarbiavimo naudos supratimą, platesnį požiūrį į tarptautinius klausimus. 

2019 m. Programoje dalyvauja Austrijos Respublikos, Vietnamo Socialistinės Respublikos, Filipinų Respublikos, Lietuvos Respublikos, Meksikis Jungtinių Valstijų ir Peru Respublikos jauni žmonės.

Programa susideda iš 2 dalių: Japonijos atstovų vizito Lietuvoje ir Lietuvos jaunų žmonių delegacijos vizito į Japoniją.

Japonijos jaunimo gerosios valios misija Lietuvoje

Lietuvoje Japonijos jaunimo delegacija (16 žmonių, iš kurių 14 jaunų asmenų) lankysis šių metų rugsėjo 18 - 26 dienomis.

Programoje numatyti institucijų vizitai ir pasikeitimas nuomonėmis tautinio identiteto ir daugiakultūrinės visuomenės temose, intensyvios diskusijos su Lietuvos jaunimu, tarptautinio bendradarbiavimo veiklų patirtis.

Lietuvos jaunimo vykimas į Japoniją

Lietuvos jaunimo delegacija (7 jauni asmenys) į Japonijos programą vyks šių metų spalio 5 - 20 dienomis.

Programoje numatyta Tokijo programa (tarptautinė jaunimo konferencija ir instituciniai vizitai), vietos programa Tojama ir Ibaraki prefektūrose (instituciniai vizitai, diskusijos, apgyvendinimas šeimose). Preliminarią programą galite peržiūrėti čia.

Bendrieji ir specialieji reikalavimai kandidatams

 • Būti nuo 18 iki 30 m. amžiaus š. m. rugpjūčio 1 d. (t.y. gimę nuo 1988 m. rugpjūčio 2 d. iki 2001 m. rugpjūčio 1 d.).
 • Lankymasis Japonijoje pirmą kartą.
 • Domėjimasis Japonija, jos kultūra, švietimu, visuomene.
 • Nuodugnus bent vienos temos (kultūra, švietimas, daugiakultūriškumas, tautinis identitetas) išmanymas ir gebėjimas diskutuoti ja anglų kalba.
 • Žinių, įgūdžių ar veiklos patirties turėjimas, susijęs su Lietuvos šalies visuomene.
 • Ketinimai skleisti ir įgyvendinti renginyje įgytą patirtį ir žinias.
 • Patirties veiklose su jaunimu turėjimas arba siekimas artimiausioje ateityje užsiimti tokia veikla.
 • Gebėjimas kasdienėje veikloje bendrauti anglų kalba.
 • Galimybės prisidėti prie Japonijos jaunimo gerosios valios misijos Lietuvoje veiklų.
 • Gera psichinė ir fizinė sveikata, polinkis bendradarbiauti, drausmingai dalyvauti grupės veiklose visos programos metu.
 • Dalyvavimas rengiant ir vykdant Lietuvos pristatymą, gebėjimas dirbti komandoje.

Išlaidų padengimas

Tarptautinės kelionės Vilnius-Tokijas-Vilnius (2019 m. spalio 5 - 20 dienomis), išskyrus bagažo viršsvorį ir medicininių išlaidų draudimą, šios kelionės metu apmoka Japonijos Vyriausybė. Viešnagės Japonijoje (įskaitant apgyvendinimą, maitinimą, transportavimą šalies viduje pagal numatytą darbotvarkę) išlaidas apmoka Japonijos pusė. Kelionės iki Vilniaus išlaidas dengia siunčianti organizacija arba pats dalyvis.

Paraiškos dalyvauti Programoje pateikimas

Kandidatas, siekiantis dalyvauti renginyje, pateikia anglų k. šiuos dokumentus:

 1. Specialią paraiškos formą su nuotrauka anglų kalba išsaugotą .exel arba .pdf formatu (atsisiųsti).
 2. Gyvenimo aprašymą, laisva forma
 3. Specialią paraiškos formą https://forms.gle/dVMQSAx7XEdTszRo6
 4. Motyvacinį laišką anglų kalba pagal pateiktą formą, išsaugotą .pdf formatu (atsisiųsti). Motyvaciniame laiške (iki 2500 simbolių) turi atsispindėti asmens domėjimasis Japonija, jos kultūra, švietimu; žinių, įgūdžių ar veiklos patirties turėjimas, susijęs su Lietuvos šalies visuomene; bent vienos diskusijų temos išmanymas (kultūra, visuomenė ir / ar švietimu); galimybės prisidėti prie Japonijos jaunimo gerosios valios misijos Lietuvoje veiklų; ketinimai skleisti ir įgyvendinti renginyje įgytą patirtį ir žinias.

Visi užpildyti dokumentai dėl dalyvavimo Programoje vienu laišku siunčiami:

Departamentui su laiško pavadinimu  „Dalyvių atrankos konkursui į Programą Japonijoje“  elektroniniu paštu:  [email protected]   iki š. m. liepos 16 d.

Netvarkingos, netinkamai (nepilnai) užpildytos, netinkamu formatu ir nelaiku atsiųstos paraiškos nebus svarstomos.

Atranka susideda iš dviejų etapų: paraiškos vertinimo bei pokalbio. Po pirmojo etapo (paraiškų vertinimo), atrinkti dalyviai pokalbiui asmeniškai bus informuojami apie pokalbio datą ir laiką (iki liepos 20 d.). Pokalbiui atrinkti dalyviai  turės atvykti į pokalbį-susitikimą, kuris vyks Departamente, adresu – Vivulskio g. 5, Vilnius. Preliminariai pokalbis vyks liepos paskutinę savaitę. 

Dalyvių grupės sudėtis bus grindžiama lyčių lygybės ir kuo įvairesnių sričių atstovavimo principu.

Departamentas į Programą atrinktų asmenų sąrašą paskelbs www.jrd.lt iki liepos 30 d. Su atrinktais dalyviais bus susisiekta asmeniškai, su jais bus pasirašomos sutartys dėl dalyvavimo Programoje.

Telefonas pasiteiravimui:

Justina Lukaševičiūtė

8 683 63071

JRD informacija

Paieška