Konkurso rezultatai

JRD Regioninių organizacijų finansavimo konkursų rezultatai:

Savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų programų finansavimo 2020-2021 metais konkurso būdu 2021 m. finansuojamų programų ir organizacijų sąrašas. (papildyta)

Savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų programų finansavimo 2020-2021 metais konkurso būdu 2021 m. finansuojamų programų ir organizacijų sąrašas.

Savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų programų finansavimo 2020-2021 metais konkurso būdu 2020 m. finansuojamų programų ir organizacijų sąrašas.

Savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų programų finansavimo 2020-2021 metais konkurso būdu 2020 m. finansuojamų programų ir organizacijų sąrašas. (papildyta)

Regioninių jaunimo organizacijų tarybų stiprinimo programų finansavimo 2018-2019 metais konkurso būdu 2019 m. II-IV ketv. finansuojamų programų ir organizacijų sąrašas.

Regioninių jaunimo organizacijų tarybų stiprinimo programų finansavimo 2018-2019 metais konkurso būdu 2019 m. I ketv. finansuojamų programų ir organizacijų sąrašas.

Regioninių jaunimo organizacijų tarybų stiprinimo programų finansavimo 2018-2019 metais konkurso būdu 2018 m. finansuojamų programų ir organizacijų sąrašas.

Regioninių jaunimo organizacijų tarybų stiprinimo programų finansavimo 2016-2017 metais konkurso 2016 m. finansuojamų programų ir organizacijų sąrašas.

Regioninių jaunimo organizacijų tarybų stiprinimo programų finansavimo 2014-2015 metais konkurso 2015 m. finansuojamų programų ir organizacijų sąrašas.

Regioninių jaunimo organizacijų tarybų stiprinimo programų finansavimo 2014-2015 metais konkurso 2014 m. finansuojamų programų ir organizacijų sąrašas.

Regioninių jaunimo organizacijų tarybų stiprinimo programų finansavimo 2013 metais konkurso finansuojamų programų ir organizacijų sąrašas.

Regioninių jaunimo organizacijų tarybų stiprinimo programų finansavimo 2012 metais konkurso finansuojamų programų ir organizacijų sąrašas.

JRD 2010 metų finansavimo konkursų rezultatai:

1. „Regioninės jaunimo veiklos plėtojimo ir regioninių jaunimo organizacijų tarybų potencialo stiprinimo " finansavimo 2010 metais konkurso finansuojamų programų sąrašas .

JRD 2009 metų finansavimo konkursų rezultatai: 


1. Regioninės j aunimo veiklos plėtojimo ir regioninių jaunimo organizacijų tarybų potencialo stiprinimo“ konkurso   rezultatai .

JRD 2008 metų finansavimo konkursų rezultatai:


1. Regioninės jaunimo veiklos plėtojimo ir regioninių jaunimo organizacijų tarybų potencialo stiprinimo“ konkurso rezultatai .


2008 metais iš viso buvo paskirstyta 2500 tūkst.Lt. pagal tokias programas:

 

2008 SKELBTI KONKURSAI:

Gauta paraiškų

Paremta projektų

Skirta lėšų

Tūkst. Lt:

1

Jaunimo Koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo tikslinės programos

1

1

350

2

Jaunimo organizacijų potencialo plėtojimo ir institucinės paramos programų

26

21

630

3

Regioninės jaunimo veiklos plėtojimo ir regioninių jaunimo organizacijų tarybų potencialo stiprinimo programų

17

17

200

4

Jaunimo centrų veiklos programų

38

12

150

5

Jaunimo veiklos kokybės gerinimo projektų

106

29

300

6

Jaunimo nusikalstamumo, psichologinių krizių ir smurto prevencijos projektų

43

14

180

7

Jaunimo ugdymo sportine veikla projektų

145

42

187,3

8

Jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio užimtumo plėtojimo projektų

136

55

302,7

9

Jaunimo verslumo ugdymo skatinimo projektų

26

10

100

10

Jaunimo atrankinės ir tikslinės psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos projektų

45

7

100

  Viso:

583

208

2500

 

Pateiktų/finansuotų projektų skaičius 1997-2008 m.

Projektinei/programinei veiklai skirta lėšų 1997-2008 m.:

JRD 2007 metų finansavimo konkursų rezultatai:

1. „Jaunimo nevyriausybinių organizacijų potencialo plėtojimo ir institucinės paramos“ konkurso rezultatai ;
2. „Regioninės jaunimo veiklos plėtojimo ir regioninių jaunimo organizacijų tarybų potencialo stiprinimo“ konkurso rezultatai ;
3. „Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo“ konkurso rezultatai ;
4. Jaunimo informavimo ir dalyvavimo kuriant žinių visuomenę projektų konkurso rezultatai;
5. Veiklos kokybės gerinimo konkurso rezultatai ;
6. Ugdymas sportine veikla konkurso rezultatai ;
7. Iniciatyvų ir laisvalaikio užimtumo plėtojimo konkurso rezultatai ;
8. Nusikalstamumo, psichologinių krizių ir smurto prevencijos konkurso reziltatai ;
9. Jaunimo centrų veiklos programų konkurso rezultatai;
10. Leidinio jaunimui projekto konkurso rezultatai;
11. Atrankinės ir tikslinės psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos konkurso rezultatai ;

2006 m. skelbtų konkursų pasiskirstymas pagal savivaldybes:

Pateiktų ir finansuotų projektų suvestinė

VJRT 2006 metų finansavimo konkursų rezultatai:

1. „Jaunimo nevyriausybinių organizacijų potencialo plėtojimo ir institucinės paramos“ konkurso rezultatai ;
2. „Regioninės jaunimo veiklos plėtojimo ir regioninių jaunimo organizacijų tarybų potencialo stiprinimo“ konkurso rezultatai ;
3. „Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo“ konkurso rezultatai ;
4. „Jaunimo veiklos kokybės gerinimo" konkurso rezultatai ;
5. „Jaunimo ugdymo sportine veikla" konkurso rezultatai ;
6. „Jaunimo narkomanijos ir kitų priklausomybės formų, nusikalstamumo ir psichologinių krizių (savižudybių) prevencijos" konkurso rezultatai ;
7. „Jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio užimtumo plėtojimo" konkurso rezultatai
8. „Jaunimo dalyvavimo kuriant žinių visuomenę“ konkurso rezultatai .
9. Jaunimo informavimo projektų finansavimo 2006 metais konkurso rezultatai .

_____________

2005 m.

Valstybinė jaunimo reikalų taryba paraiškas finansuoti projektus, įvykusius 2005 metais priiminėjo iki 2005 sausio 10 dienos!

Projektus visiems konkursams galėjo teikti nevyriausybinės organizacijos, t.y. organizacijos registruotos pagal Asociacijų, Viešųjų įstaigų bei Labdaros ir paramos fondų įstatymus ir atskirtos nuo valstybės ir savivaldybių valdžios struktūrų.

Neformalios jaunimo grupės galėjo teikti projektus į paprogramių „Jaunimas kaimui”, „Jaunimo ugdymas per sportą“ konkursus, o religinės jaunimo organizacijos, registruotos Religinių bendruomenių įstatymo nustatyta tvarka, galėjo teikti paraiškas pagal paprogramės „Socialinių krizių ir narkomanijos prevencija“ konkurso nuostatas.

Teikiamuose projektuose ne mažiau kaip 2/3 projekto vykdytojų ir dalyvių turėjo būti jauni žmonės nuo 14 iki 29 metų.

Reikalavimas projektams ir paraiškoms yra skirtingi ir priklauso nuo konkrečios programos, tačiau dėka plataus programų spektro bemaž visoms įdomioms ir gerai suplanuotos jaunimo iniciatyvoms galima rasti juos atitinkančią Tarybos paskelbtą finansavimo programą.

Detaliau projektų pateikimo tvarka yra aprašyta konkursų nuostatuose .

2005 m. VJRT finansuojamų projektų katalogas (*.pdf)

VJRT 2005 metų finansavimo konkursų rezultatai:

1. „Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo“ konkurso rezultatai;
2. „Jaunimo nevyriausybinių organizacijų potencialo plėtojimo ir institucinės paramos“ konkurso rezultatai;
3. „Regioninės jaunimo veiklos plėtojimo ir regioninių jaunimo organizacijų tarybų potencialo stiprinimo“ konkurso rezultatai;
4. „Jaunimo narkomanijos ir kitų priklausomybės formų, nusikalstamumo ir psichologinių krizių (savižudybių) prevencija" konkurso rezultatai;
5. „Jaunimo iniciatyvų skatinimo“ konkurso rezultatai;
6. „Jaunimo veiklos kokybės gerinimo“ konkurso rezultatai;
7. „Jaunimo dalyvavimas kuriant žinių visuomenę“ konkurso rezultatai;
8. „Jaunimo ugdymas per sportinę“ konkurso rezultatai;
9. „Kaimo jaunimo pilietiškumo ugdymo ir laisvalaikio užimtumo programa „Jaunimas Kaimui“ konkurso rezultatai.

Taip pat galite susipažinti:

 

Pateiktų ir finansuotų nacionalinio konkurso projektų dinamika (1997-2004 m.)

 

2004 m. pateiktų ir finansuotų projektų programose "Jaunimas kaimui" ir "Jaunimo ugdymas per sportą" pasiskirstymas pagal savivaldybes

MS Word
dokumentas

Jaunimo projektinės veiklos finansavimas įgyvendinant regioninę programą ,,Jaunimas kaimui" 2000-2004 metais

 Informacija atnaujinta 2017 05 23.

Paieška