Išmaniojo darbo su jaunimu metodai

Remiantis ES skaitmeninimo ir jaunimo ekspertų grupe, įsteigta pagal Europos Sąjungos 2016–2018 m. darbo planą jaunimo srityje, skaitmeninis darbas (Lietuvoje siūloma naudoti sąvoką - išmaniojo darbo su jaunimu metodai) su jaunimu:

  • yra iniciatyvus skaitmeninių medijų ir technologijų naudojimas bei reagavimas į jas darbo su jaunimu srityje;
  • nėra tik darbo su jaunimu metodas. Darbas su jaunimu naudojantis skaitmeninėmis technologijomis gali būti įtraukiamas į bet kokios formos darbą su jaunimu (atvirą darbą su jaunimu, jaunimo informavimą ir konsultavimą, jaunimo klubus, atskirtą darbą su jaunimu);
  • siekia tokių pačių tikslų, kaip ir apskritai darbas su jaunimu, o skaitmeninių medijų ir technologijų naudojimas darbo su jaunimu srityje turėtų visada remti šiuos tikslus;
  • gali vykti susitinkant tiesiogiai, taip pat interneto aplinkoje arba abiem šiais būdais. Skaitmeninės medijos ir technologijos gali būti darbo su jaunimu priemonė, veiklos rūšis arba turinys;
  • grindžiamas ta pačia etika, vertybėmis ir principais, kaip ir darbas su jaunimu.

 

Kviečiame susipažinti ir naudotis pateikiama informacija apie išmaniojo darbo su jaunimu metodų reikalingumą, pasiruošimą bei susipažinti su įsivertinimo įrankiais. 

Kodėl mums reikia skaitmeninio darbo su jaunimu?

Darbas su jaunimu – puiki vieta sužinoti apie medijas

Skaitmeninis darbas su jaunimu atvirojo darbo su jaunimu srityje

Skaitmeniniai žaidimai

Pasiruošimas skaitmeninimo ateičiai, jos planavimas ir išplėtimas

Įsivertinimo irankis Skaitmeninio darbo su jaunimu įsivertinimas

Innobox priemonių rinkinys organizacijoms, norinčioms kurti išmanųjį (skaitmeninį) darbą su jaunimu

 

JRD informacija atnaujinta 2021-03-01