Kviečiame teikti paraiškas Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos finansavimo konkursui

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus  įsakymu  skelbia Lietuvos ir Ukrainos mainų tarybos (toliau – Mainų taryba) projektų finansavimo 2016 metais konkursą.

Konkurso tikslas – paremti projektus, kurie įvairiais būdais ir metodais plėtoja Lietuvos ir Ukrainos jaunimo bendradarbiavimą bei ugdo jaunimo socialines kompetencijas.

Konkurso būdu finansuotinos veiklos: jaunimo mainai ir kitokie jaunimo projektai (mokymai, seminarai, susitikimai, konferencijos, diskusijos, parodos ir plenerai, pažintiniai vizitai, informaciniai projektai).

Prioritetas teikiamas projektams, kuriuos įgyvendinant:

  • organizuojamos veiklos, skatinančios dvidešimt penkerių metų diplomatinių santykių su Ukraina užmezgimo sukakties minėjimą;
  •  į bendras iniciatyvas įtraukiami mažiau galimybių turintys jauni žmonės;
  • stiprinamas tarpkultūrinis dialogas, kuriamos sąlygos atvirumui ir tolerancijai tarp jaunimo;
  • stiprinamas bendradarbiavimas ir apsikeitimas patirtimi darbo su jaunimu srityje;
  • populiarinama sveika gyvensena jaunimo tarpe;
  • kuriamas ir stiprinamas bendradarbiavimas tarp organizacijų, Lietuvoje ir Ukrainoje dirbančių pilietinio ir patriotinio ugdymo srityje, skatinamas jų apsikeitimas patirtimi;
  • padedama identifikuoti, palaikyti ir populiarinti bendrą istorinį ir kultūrinį paveldą jaunimo tarpe;
  • populiarinamos europinės vertybės, skleidžiama patirtis ir prisidedama prie integracijos į euroatlantines struktūras, bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Ukrainos stiprinimo Europos Sąjungos, NATO ir ESBO rėmuose.

 Konkursui Projektus gali teikti pareiškėjai, atitinkantys visas šias sąlygas:

  • pareiškėjas yra jaunimo ar su jaunimu dirbanti ne pelno siekianti įstaiga ar nevyriausybinė organizacija, registruota Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
  • pareiškėjas turi bent vieną partnerį, kuris yra jaunimo ar su jaunimu dirbanti ne pelno siekianti įstaiga ar nevyriausybinė organizacija, registruota Ukrainos teisės aktų nustatyta tvarka.
SVARBU!   Departamento finansavimo konkurso paraiškos ir kiti su konkursu susiję dokumentai yra teikiami per Jaunimo ir vaikų konsultavimo ir informavimo sistemą ( www.javakis.lt )  (toliau – JAVAKIS). Kaip JAVAKIS užregistruoti organizaciją, kaip suteikti organizacijos nariui teisę pildyti paraišką JAVAKIS ir kaip teisingai pateikti pačią paraišką Konkursui per JAVAKIS informaciją rasite  čia .
 

SVARBU!  Pateikus paraišką per JAVAKIS, jos tikslinti nebus galima, todėl radus neatitikimų formaliesiems kriterijams, paraiška bus atmesta. Prieš pateikdami paraišką atidžiai ją peržiūrėkite, taip pat ir prie jos pridedamus dokumentus.

Prieš pildydami paraišką, būtinai susipažinkite su konkurso nuostatais. Konkurso nuostatus  galite peržiūrėti  čia.

Paraiškas galima teikti iki 2016 m. lapkričio 30 d. 15.00 val. 

Paraiškų teikimo klausimais iki lapkričio 30 d. darbo dienomis nuo 13:00 iki 15:00 val. el. paštu [email protected] ir telefonu (8 5) 210 1654 konsultuoja Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas už konkurso organizavimą atsakingas Departamento darbuotojas

 

JRD Informacija

Paieška