Paskelbtas konkursas prevencinių projektų, socialinių informacinių kampanijų, mokslo tyrimų projektų įgyvendinimui

Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo taryba pirmą kartą kviečia teikti paraiškas prevencinių projektų, socialinių informacinių kampanijų, mokslo tyrimų projektų įgyvendinimo finansavimui. Konkurso tikslas – stiprinti visuomenės sveikatą šiose srityse: alkoholio vartojimo prevencijos, visuomenės psichikos sveikatos ir savižudybių prevencijos, sveikos gyvensenos ir jos kultūros formavimo srityse.

„Kviečiame dalyvauti visus, kartu su Sveikatos apsaugos ministerija savo veiklą skiriančius kilniam tikslui – visuomenės sveikatos stiprinimui, žalingų įpročių prevencijai, sveiko gyvenimo būdo propagavimui.  Ypač raginu aktyviai dalyvauti tuos, kurie  rūpinasi psichikos sveikata ir stengiasi užkirti kelią mūsų visuomenės tragedijai – savanoriškam pasitraukimui iš gyvenimo, – teigia sveikatos apsaugos ministras Juras Požela. –  Neabejoju, kad Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo veikla reikšmingai prisidės prie sveikos ir laimingos Lietuvos kūrimo“.

Iki šių metų birželio 16 d. Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo taryba kviečia teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas nevyriausybines organizacijas, juridinius asmenis (išskyrus valstybės ir savivaldybių institucijas bei įstaigas), mokslo ir studijų institucijas teikti paraiškas Visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšoms gauti.

Vyriausybės nutarimu pirmiesiems, 2016-tiems Valstybinio sveikatos stiprinimo fondo veiklos metams skirta 0,5 proc. įplaukų iš alkoholio akcizo, gauto 2014-aisiais. Bendra konkursui numatoma skirti Fondo lėšų suma 1 272 100 eurų.

Konkurso sąlygas ir išsamesnę informaciją galima rasti Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje:
http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/kvietimas-teikti-paraiskas-valstybinio-visuomenes-sveikatos-stiprinimo-fondo-lesoms-gauti-prevenciniu-projektu-socialiniu-informaciniu-kampaniju-mokslo-tyrimu-projektu-igyvendinimui

Paieška