Europos Sąjungos Tarybos Jaunimo darbo grupė

Europos Sąjungos Tarybos Jaunimo darbo grupė (angl. Youth Working Party, toliau - JDG).

Tikslas: rengti dokumentus, klausimus ES Ministrų, atsakingų už šią sritį, Tarybos posėdžiams. Darbas apima tokius klausimus, pavyzdžiui, aktyvus pilietiškumas, neformalaus ir savarankiško mokymosi vertės pripažinimas. Svarstomi klausimai, susiję su kitomis sritimis: švietimu, užimtumu, socialine gerove, sportu, sveikata ir pan.

Koordinuoja: ES Taryba.

Atstovai: valstybių atstovai. Pastabos: dažniausiai Lietuvą 2014 m. atstovavo Jolanta Sakalauskienė (Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Jaunimo skyriaus vedėja), Aurelija Kazlauskienė (Jaunimo reikalų departamento prie SADM Informacijos ir tarptautinių ryšių skyriaus vyr. specialistė), Robertas Lukaševičius (Socialinės apsaugos ir darbo atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje ES). Nuo 2015 m. – SADM.

Daugiau informacijos apie JDG galite rasti čia .

Paieška