Pirmą kartą JRD organizuojamo finansavimo konkurso paraiškos bus teikiamos per Jaunimo ir vaikų konsultavimo ir informavimo sistemą (JAVAKIS)

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  š. m. birželio 22 d. 15 val., Vilniuje,  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patalpose (A. Vivulskio g. 13, 306 kab., Vilnius)   organizuoja potencialių teikėjų konsultaciją paraiškų Jaunimo socialinės atsakomybės ugdymo projektų „Augindami aukime” 2016 m. finansavimo konkursui (toliau – Konkursas) teikimo klausimais.

Konsultacijos metu bus aptariami Konkurso nuostatų ir jų priedų pakeitimai bei bus pristatoma Jaunimo ir vaikų konsultavimo ir informavimo sistema (JAVAKIS), per kurią, pirmą kartą, bus teikiamos  minėtojo Konkurso paraiškos ir su jomis susiję dokumentai.

Planuojama, kad:

  • Konkurso tikslas bus – skatinti jaunimo socialinę atsakomybę, remiant projektus, skirtus socialiniam atsakingumui ir tėvystės įgūdžiams formuoti ir pozityvių auklėjimo metodų sklaidai šeimoje.
  • didžiausia vienam projektui galima skirti suma – ne didesnė kaip 7 500 eur.
  • teikėjais Konkurse galės būti viešieji juridiniai asmenys, kurie 2015 metais vykdė veiklas nepilnamečiams tėvams iš socialinės rizikos šeimų ir (arba) vienišiems jauniems tėvams ir (arba) vaikų globos namų auklėtiniams.

Numatoma renginio trukmė – 2 akademinės valandos. 

Registruotis į renginį kviečiame  iki birželio 20 d. , užpildant anketą  čia

Kontaktinis asmuo – Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus darbuotoja Gintarė Ramanauskaitė ([email protected]).

JRD informacija

Paieška