Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, kvalifikacinę klasę ir priemokas) eurais neatskaičius mokesčių

 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius
(2021 m. IV ketv.)

2021 m. IV ketv.

vidutinis darbo užmokestis (EUR)

2021 m.

vidutinis darbo užmokestis (EUR)

2020 m.

vidutinis darbo užmokestis (EUR)

Departamento direktorius

1

3509

3429

3241

Vyriausiasis patarėjas

1

2330

2339

2269

Vyriausiasis specialistas

3

1883

1851

1547

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai bei priemokos) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius
(2021 m. IV ketv.)

2021 m. IV ketv.

vidutinis darbo užmokestis (EUR)

2021 m.

vidutinis darbo užmokestis (EUR)

2020 m.

vidutinis darbo užmokestis (EUR)

Vyriausiasis patarėjas

2

2422

2205

1864

Vyriausiasis specialistas

15

1535

1509

1311

Specialistas

5

1456

1405

1103

 

 

Paieška