Įvyko tarptautiniai mokymai „Mentor’s LAB“ (atsisiųskite metodų rinkinį)

VšĮ „Socialinio veiksmo“ iniciatyva sausio 23-28 dienomis Vilniuje vyko tarptautiniai mokymai „Mentor’s LAB“, juose dalyvavo net 25 mentoriai iš 12 šalių. Šių mokymų tikslas buvo sudaryti sąlygas mentoriams mokytis tarpkultūrinėje aplinkoje: kaip dirbti su savanoriais, kokios mentoriaus funkcijos bei atsakomybės, ribos ir įsipareigojimai.

Šešias dienas Vilniuje mentoriai gvildeno mentorystės temas – nuo teorinių gairių ir funkcijų iki praktinių – dalinimosi patirtimi bei metodais, naudojamais mentorystėje. Mentoriai iš Lietuvos, Ukrainos, Moldovos, Turkijos, Makedonijos, Portugalijos, Bulgarijos, Italijos, Graikijos, Kroatijos, Ispanijos bei Rumunijos pristatė pagrindinius metodus bei įžvalgas, kuriuos taiko darbe su savanoriais, papasakojo apie taikymo galimybes bei apribojimus. Mentoriai dalijosi energijais, ledlaužiais, koncentracijos, grupės bei tarpkultūriškumo pažinimo metodais, technikomis. Dalį metodų mentoriai išmėgino tarp savęs, o vėliau ir su Lietuvoje savanoriaujančiais EST savanoriais. Mentoriai paruošė bei pravedė sesijas Motyvacijos bei Konfliktų valdymo temomis užsieniečiams, savanoriaujantiems Lietuvoje.

Po šių sesijų mentoriai kibo į darbus - išanalizavo taikytus metodus, jų galimybes bei apribojimus. Lietuvė mentorė projekte „Atrask save“ Eglė Ona savo patirtimi iš mokymų dalijosi su kitais „Atrask save“ mentoriais. Nauji metodai leido suprasti platesnį galimybių dirbti su grupe ratą-mentorių pripažintus, kaip „veikiančius metodus“, sudėti į vieną vietą ir išleisti metodų rinkinį. Šis rinkinys padės jaunimo darbuotojams, socialiniams darbuotojams bei pedagogams savo darbe megzti ryšį su grupe, kelti opias temas bei rasti būdą įtraukti visus dalyvius aktyviai veikti. Kviečiame su juo susipažinti!

RINKINYS

Šiuo metu mentoriai kuria bendradarbiavimo platformą Facebook socialiniame tinkle - Mentor's Lab (https://www.facebook.com/evsMENTOR), kurioje kviečia visų šalių mentorius dalytis naudingais metodais, įžvalgomis apie mentorystę ir pagalbos prašymais, iškilus sunkumams.

Projektas „Mentor’s Lab“ yra finansuojamas pagal Europos Sąjungos programą „Erasmus+“

Paieška