Ieškome Finansų administravimo specialisto darbui Vilniuje

Mūsų kolektyvas ieško naujo komandos nario! Jei sąskaitos faktūros, biudžeto planavimas ir pirkimų planas yra tos sąvokos, kurios yra pažįstamos ir suprantamos, tuomet skaityk tekstą apačioje ir aplikuok į mūsų siūlomą poziciją.

Ieškome Finansų administravimo specialisto (darbuotojas konkretiems darbams) darbui Vilniuje. Su darbuotoju bus sudaroma terminuota sutartis. Numatomas darbo krūvis – 40 valandų per savaitę, darbo užmokesčio koeficientas nuo 6,0 iki 7,5 (priklausomai nuo turimo profesinio darbo stažo). 

Darbo funkcijos:

  • Užtikrinti einamųjų išlaidų priežiūrą pagal Departamento įgyvendinamas priemones;
  • Užtikrinti pateikiamų Departamentui pirminių finansinių dokumentų teisėtumo ir galiojimo terminų patikrą;
  • Bendradarbiauti su Nacionaliniu bendrųjų funkcijų centru (toliau – Centras) dėl Departamento išlaidų apmokėjimo bei ataskaitų formavimo ir pateikimo. Bendradarbiavimas turi būti įgyvendinamas pagal Centro direktoriaus 2019 m. spalio 7 d. Nr. V-506 įsakymą „Dėl viešojo sektoriaus subjektų, kurių buhalterinę apskaitą centralizuotai tvarko Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, buhalterinės apskaitos sričių/lygių aprašo patvirtinimo“;
  • Bendradarbiaujant su Centru užtikrinti Departamento apskaitoje esančio turto apskaitą;
  • Parengti ir teikti Departamento direktoriui lėšų naudojimo ataskaitas ir prognozes (mėnesio, ketvirčio ir metų) pagal Departamento administruojamas priemones;
  • Parengti ir teikti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai finansų planavimo dokumentus, finansines ataskaitas bei raštus, susijusius su lėšų perskirstymu;
  • Užtikrinti viešųjų pirkimų žurnalo ir pirkimų žurnalo formų pildymą.

Reikalavimai kandidatui:

- turėti ne žemesnį nei aukštesnįjį (įgytą iki 2009 metų) arba jam prilygintą buhalterinį arba ekonominį išsilavinimą;

- gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus;

- turėti ne mažiau 1 metų darbo patirtį finansų administravimo srityje;

- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, gebėti atlikti teisės aktų, projektų analizę, teikti išvadas bei pasiūlymus, rengti raštus;

- gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo tvarką;

- turėti gerus kompiuterinio raštingumo įgūdžius;

- sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

Dokumentų pateikimo terminas - 2020 m. birželio 18 d. imtinai.

Dokumentus prašome teikti per VATIS Prašymų teikimo modulį

Asmuo pasiteiravimui – Vyriausioji patarėja Tania Gurova, [email protected], tel. (8 61603883)

Paieška