Jaunimo politika savivaldybėse

Sprendimai, susiję su jaunimu, turi būti priimami tuo lygmeniu, kuriame jie yra efektyviausi. Todėl yra svarbi savivaldybių jaunimo politika (1 pav.), kurią formuoja ir įgyvendina savivaldybės institucijos. Vietos mastu jaunimo situacija gali būti gerai matoma, nes jauni žmonės gyvena, dirba, mokosi ir leidžia didžiąja dalį savo laiko būtent čia. Štai kodėl vietinės bendruomenės bendradarbiaudamos su vietine valdžia gali formuoti ir įgyvendinti efektyvias į jaunimą orientuotas programas. Jaunimo klausimai turėtų būti sprendžiami įgalinant vietinę valdžią, viešojo sektoriaus atstovus, nevyriausybines organizacijas ir patį jaunimą.

1 pav. Integruota jaunimo politika vietos lygmeniu ( atsisiųsti schemą ).

Atsisiųskite 2016 m. Jaunimo politikos atlasą.

Susipažinkite su  Vietos veiklos grupių ir jaunimo organizacijų bendradarbiavimo ir jo galimybių apžvalga .

Nuorodas į jums rūpimos savivaldybės jaunimui skirtą skiltį ir savivaldybei teiktas 2020 m. prioritetines ir kitas veiklos sritis, užduotis ir siektinų rezultatų vertinimo kriterijus, taip pat jaunimo politikos įgyvendinimo ataskaitas rasite čia:

 Informacija atnaujinta 2021 06 08