Paraiškų vertinimo procesas

Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų 2020 m. finansavimo konkurso paraiškos ir jų administravimo proceso žingsniai:

Projekto paraiškos registracijos Nr.

Projekto paraiškos pateikimo data

Projekto paraiškos registracijos data

Organizacijos pavadinimas

Projekto pavadinimas

Statusas

1K-1.14-01 (5.28) / IJP-1

2020-05-12

2020-05-18

Joniškio "Saulės" pagrindinė mokykla

Intelekto kompleksinę negalią turinčio jaunimo gyvenimo kokybės gerinimas

Paraiška perduota ekspertų vertinimui

1K-1.14-02 (5.28) / IJP-2

2020-05-12

2020-05-18

VšĮ "Socialinis veiksmas"

Ne'esu einantis tiesiai

Paraiška perduota ekspertų vertinimui

1K-1.14-03 (5.28) / IJP-3 2020-05-13 2020-05-18 Klaipėdos jaunimo organizacijų "Apskritasis stalas" Klaipėda-city of leraning Paraiška perduota ekspertų vertinimui
1K-1.14-04 (5.28) / IJP-4 2020-05-14 2020-05-18 VšĮ "Lyderiai verslui" Jaunųjų inovatorių stovykla Paraiška perduota ekspertų vertinimui
1K-1.14-05 (5.28) / IJP-5 2020-05-14 2020-05-18 VšĮ "Nectarus" “Innobox” - metodinis priemonių rinkinys išmaniajam darbui su jaunimu Paraiška perduota ekspertų vertinimui
1K-1.14-06 (5.28) / IJP-6 2020-05-15 2020-05-18 Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba Mes inovatyvūs, verslūs ir perspektyvūs paraišką Paraiška perduota ekspertų vertinimui
1K-1.14-07 (5.28) / IJP-7 2020-05-15 2020-05-18 Raseinių r. švietimo pagalbos tarnyba Jaunimo darbuotojų išmaniojo darbo su jaunimu kompetencijų gerinimas Paraiška perduota ekspertų vertinimui
1K-1.14-08 (5.28) / IJP-8 2020-05-15 2020-05-18 VšĮ "Kitokie projektai" Kitoks artumas: holistinis karjeros konsultavimas nuotoliniu būdu Paraiška perduota ekspertų vertinimui
1K-1.14-09 (5.28) / IJP-9 2020-05-15 2020-05-18 Anykščių švietimo pagalbos tarnyba Kritinio mąstymo bei medijų raštingumo kompetencijų ugdymo programa Paraiška perduota ekspertų vertinimui
1K-1.14-10 (5.28) / IJP-10 2020-05-15 2020-05-18 Vilniaus Antakalnio atviras jaunimo centras Skaitmeninė galia Paraiška perduota ekspertų vertinimui
1K-1.14-11 (5.28) / IJP-11 2020-05-15 2020-05-18 VšĮ "Jaunimo kelias" Savanorystės programa "Gerų darbų pradžia" Paraiška perduota ekspertų vertinimui
1K-1.14-12 (5.28) / IJP-12 2020-05-15 2020-05-18 VšĮ „Jaunimo asmeninio tobulėjimo centras“ Social Breeze 2020 Paraiška perduota ekspertų vertinimui
1K-1.14-13 (5.28) / IJP-13 2020-05-15 2020-05-18 VšĮ "Visuomenės ir verslo plėtros institutas" Geniai Paraiška perduota ekspertų vertinimui
1K-1.14-14 (5.28) / IJP-14 2020-05-15 2020-05-18 VšĮ „Lispa“ Keičiu save, keičiu visuomenę Paraiška perduota ekspertų vertinimui
1K-1.14-15 (5.28) / IJP-15 2020-05-15 2020-05-18 Lietuvos Junior Achievement LJA Start-Up programa Paraiška perduota ekspertų vertinimui
1K-1.14-16 (5.28) / IJP-16 2020-05-15 2020-05-18 Kupiškio jaunimo centras Startuoliai Paraiška perduota ekspertų vertinimui
1K-1.14-17 (5.28) / IJP-17 2020-05-15 2020-05-18 Asociacija "Mes esame" Savanorystės maratonas kūrybinių industrijų srityje Paraiška perduota ekspertų vertinimui
1K-1.14-18 (5.28) / IJP-18 2020-05-15 2020-05-18

Jaunimo organizacija „DARBAS“

Jaunų fabrikas Paraiška atmesta po formaliųjų kriterijų vertinimo
1K-1.14-19 (5.28) / IJP-19 2020-05-15 2020-05-18 Maltos ordino pagalbos tarnyba Įsivertink savanorystę! Paraiška perduota ekspertų vertinimui
Paieška