Atranka į tarptautinį seminarą „Exploring different youth work forms at local level”

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Departamentas), vadovaudamasis susitarimu tarp Lietuvos ir Flandrijos, rengia atranką į renginį „Skirtingos darbo su jaunimu formos vietiniame lygmenyje" (angl. " Exploring different youth work forms at local level") vyksiantį Belgijoje. Renginyje kviečiami dalyvauti asmenys, turintys darbo su jaunimu patirties vietos lygmeniu.

Seminaro vieta: Belgija.
Seminaro laikas: 2017 m. rugsėjo 18-22 d.
Seminaro dalyviai: su jaunimu dirbantys specialistai iš Lietuvos, Belgijos.
Atrankoje gali dalyvauti: jaunimo darbuotojai, jaunimo reikalų koordinatoriai, vietos JGI (Jaunimo garantijų iniciatyvos) koordinatoriai ir kiti specialistai turintys darbo su jaunimu patirties vietos lygmeniu. Bus atrinkti 5 dalyviai.
Seminaro tikslas: diskutuoti ir išplėtoti naujus požiūrius, metodus dirbant su jaunimu ir identifikuoti jaunimo centrų rolę, siekiant įtraukti daugiau jaunų žmonių ir daugiau niekur nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose nedalyvaujančių jaunų žmonių (toliau – NEET).

Seminaro uždaviniai:  

 • Identifikuoti skirtingas darbo su jaunimu formas vietiniame lygmenyje
 • Aptarti skirtingus darbo su jaunimu metodus vietiniame lygmenyje
 • Aptarti skirtingas jaunimo įtraukimo galimybes
 •  Numatyti kliūtis, kurios trukdo pasiekti jaunus žmones
 • Identifikuoti ir analizuoti gerąsias jaunų žmonių įtraukimo praktikas
 • Analizuoti gerųjų praktikų perkėlimą ir / ar pritaikymą kitose vietovėse / šalyse
 • Pradėti ieškoti tvarių sprendimų (praktiniame ir politiniame lygiuose), kurie padidintų įtraukiamų jaunų žmonių skaičių ir įvairovę.

Daugiau informacijos apie seminarą galite atsiųsti čia ( anglų kalba ).

Dalyvavimo išlaidos : tarptautinės kelionės Kaunas-Briuselis-Kaunas išlaidas apmoka Departamentas. Viešnagės Belgijoje (įskaitant apgyvendinimą, maitinimą, transportavimą šalies viduje pagal numatytą darbotvarkę) išlaidas apmoka Belgijos pusė. Kelionės iki Kauno išlaidas dengia siunčianti organizacija arba pats dalyvis.

Reikalavimai:

 • Amžius nuo 18 metų
 • Geros anglų kalbos žinios
 • Būti motyvuotu ir turėti galimybę iš anksto ruoštis seminarui (t. y. atlikti paskirtas užduotis iki seminaro).
 • Domėtis ir gebėti diskutuoti seminaro tema
 • Turėti galimybę dalintis įgytomis žiniomis ir užtikrinti informacijos sklaidą.
 • Turėti patirties dirbti ir įtraukti naujas tikslines jaunimo grupes (NEET ir pan.)

Dalyvio anketą galite parsisiųsti čia ( anglų kalba ).

Užpildytų dalyvių anketų anglų kalba laukiame adresu  [email protected] iki 2017 m. rugsėjo 1 d. 

Kontaktai informacijai: Informacijos analizės ir tarptautinių ryšių skyrius, Justina Lukaševičiūtė, 8 5 2461 355, el.p.  [email protected]

Po paraiškų vertinimo atrankos rezultatai bus skelbiami Departamento svetainėje (www.jrd.lt), atrinkti dalyviai bus informuojami asmeniškai.

JRD informacija

Paieška