Praktika

Jaunimo reikalų departamente sudaroma galimybė atlitki profesinę arba savanorišką praktiką vienoje iš pasirinktų sričių. 

JRD strateginiai tikslai:

 • įgyvendinti jaunimo politiką Lietuvoje, vykdant bei plėtojant priemones jaunimo situacijai gerinti;
 • stiprinti jaunimo nevyriausybinį sektorių, skatinti jaunus žmones dalyvauti jaunimo veikloje;
 • užtikrinti nacionalinės jaunimo politikos atstovavimą tarptautiniu lygiu.

JRD uždaviniai:

 • rengti ir įgyvendinti valstybės jaunimo politikos programas ir priemones;
 • analizuoti jaunimo, jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų būklę Lietuvoje;
 • koordinuoti valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų veiklą jaunimo politikos srityje.
Praktikos tema, uždaviniai bei tikėti rezultatai derinami su praktikantui paskirtu praktikos vadovu.
 
Praktikos sritys:
 • informacijos analizės;
 • tarptautiniai ryšiai;
 • viešinimas;
 • jaunimo politikos plėtra;
 • regioninės bei nacionalinės jaunimo politikos įgyvendinimas;
 • bendrieji reikalai, dokumentų administravimas.
Praktikos privalumai:
 • galmybė įgyti žinių ir patirties dirbant su specifine tema;
 • galimybė susipažinti su valstybės tarnyba, jos darbo principais;
 • galimybė įgyti praktinės patirties dirbant institucijoje;
 • galimybė gauti reikiamų duomenų ir informacijos rengiant baigiamuosius darbus susijusius su jaunimo politika;
Norėdami atlikti praktiką Jaunimo reikalų departamente savo gyvenimo aprašymą (CV) siųskite el. paštu [email protected].
 
Paieška