Teisinio reguliavimo stebėsena

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos savarankiškai netvirtina teisinio reguliavimo stebėsenos plano, o informacija apie Jaunimo reikalų departamto prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos reguliavimo sričiai priskiriamų teisės aktų stebėseną pateikiama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvirtinamame teisinio reguliavimo stebėsenos plane. Plane nurodytų teisės aktų vertinimą atlieka Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paskirti asmenys, kurie rengia teisinio reguliavimo stebėsenos pažymas.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teisinio reguliavimo stebėsenos planai, vykdytojai, parengtos teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos:  https://socmin.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktu-projektai

Paieška