Kontaktai

Jaunimo reikalų departamento darbuotojai ir jų kontaktai

Pareigos

Vardas, pavardė

 Kontaktai

Direktorius

Jonas Laniauskas

 Tel. 8 650 80798 

 el.paštas [email protected]

Vyriausiasis specialistė (vidaus auditui)

Marytė Duksaitė

 el.paštas [email protected]

Direktoriaus pavaduotojas/-a

-

-

Bendrųjų reikalų skyrius

L.e.p. skyriaus vedėjas/-a

Nerijus Žutautas

Tel. 8 655 80534

El. paštas [email protected]

Vyriausioji patarėja

Laura Kriaučiūnaitė-Teresevičienė

Tel. 8 683 61927

El. paštas [email protected]

Vyriausioji finansininkė (buhalterinė apskaita ir auditas)

 Olga Bakulo

 Tel. 8 685 41930

 El. paštas [email protected]

Vyriausioji specialistė (bendrųjų reikalų administravimas)

 Simona Komarova

 Tel. 8 634 08299

 El. paštas [email protected]

Vyriausioji specialistė (viešųjų pirkimų klausimais)

 Janina Škoda

 El. paštas [email protected]

Vyriausioji specialistė (teisės klausimais)

 Ramunė Beniušytė

 El. paštas [email protected]

Vyriausioji specialistė (buhalterinė apskaita: Erasmus+: jaunimo dalis ir Europos solidarumo korpuso programos)

 Tatjana Muraško

 Tel. 8 685 55613

 El. paštas [email protected]

Finansų administravimo specialistas

 Nerijus Žutautas

 Tel. 8 655 80534

 El. paštas [email protected]

Vyriausiasis specialistas/-ė (IT)

-

 El. paštas [email protected]

Vyriausioji specialistė (komunikacija)

Erika Jocytė

 El. paštas [email protected]

Specialistė (ūkio dalis)

Inga Vaškelytė

 El. paštas [email protected]

Nacionalinės jaunimo politikos skyrius

Skyriaus vedėja (mobilus darbas su jaunimu, darbas su jaunimu gatvėje, jaunimo darbuotojai)

 Eglė Došienė

Tel. 8 655 88322

 El. paštas [email protected]

Vyriausiasis patarėjas tarpžinybiniam ir tarpsektoriniam bendradarbiavimui

 Juozas Meldžiukas

 Tel. 8 647 90003

 El. paštas [email protected]

Vyriausiasis patarėjas

-

Vyresnioji patarėja (darbas su jaunimo reikalų koordinatoriais)

 Laima Jasionytė

 Tel. 8 634 53842

 El. paštas [email protected]

Vyriausioji specialistė

Gintarė Joteikaitė 

 Tel. 8 667 43087

 El. paštas [email protected]

Vyresnioji patarėja (atvirasis darbas su jaunimu, atvirieji jaunimo centrai ir atvirosios jaunimo erdvės)

 Gintarė Stankevičienė

 Tel. 8 683 63179

 El. paštas [email protected]

Vyriausiasis specialistas (jaunimo organizacijos, jaunimo informavimas ir konsultavimas)

 Darius Grigaliūnas

 Tel. 8 633 46057

 El. paštas [email protected]

Projektų ir programų vadovė (Jaunimo savanoriškos tarnybos administravimas)

 Sandra Gaučiūtė

 Tel. 8 633 21906

 El. paštas [email protected]

Vyriausioji specialistė (Jaunimo savanoriškos tarnybos administravimas)

 Gabija Balzarevičiūtė

 Tel. 8 683 63071

 El. paštas [email protected]

Vyriausioji specialistė (tarptautiniai fondai, tarptautinis bendradarbiavimas, užsienio lietuvių jaunimo organizacijų palaikymas)

Miglė Lamonovaitė

 Tel. 8 659 81267

 El. paštas [email protected]

Tarptautinės jaunimo politikos skyrius

Skyriaus vedėja

Loreta Eimontaitė

Tel. +370 650 14052

El. paštas [email protected]

Vyriausioji specialistė (Erasmus+ jaunimo darbuotojų mobilumas, tarptautiniai mokymosi renginiai)

 Monika Paulauskaitė

 Tel. 8 607 20631

 El. paštas [email protected]

Vyriausioji specialistė (Erasmus+   bendradarbiavimo partnerystės, jaunimo dialogo projektai)

 Eglė Poteliūnė

 Tel. 8 607 20581

 El. paštas [email protected]

Vyriausiasis specialistas (Jaunimo metų koordinatorius)

Justinas Juškevičius

 Tel. 8 607 20589

 El. paštas [email protected]

Vyriausiasis specialistas („Europos solidarumo korpusas“ savanoriškos veiklos projektai)

 Gytis Puišė

 Tel. 8 607 12806

 El. paštas [email protected]

Vyriausioji specialistė („Europos solidarumo korpusas“ savanoriškos veiklos projektai)

Rūta Komisarovienė

 Tel. 8 607 12787

 El. paštas [email protected] 

Vyriausioji specialistė (Erasmus+  jaunimo mainai)

 Rugilė Stakėnaitė

 Tel. 8 606 98294

 El. paštas [email protected]

Vyriausioji specialistė („Europos solidarumo korpusas“ savanoriškos veiklos projektai)

 Karolina Lipnickienė

 Tel. 8 607 12830

 El. paštas [email protected]

Vyriausioji specialistė (jaunimo dalyvavimo veiklos, solidarumo projektai, Discover EU)

 Evelina Stanaitienė

 Tel. 8 671 69348

 El. paštas [email protected]

Vyriausioji specialistė (komunikacija)

Zita Šlepetienė

Tel. 8 607 20654

El. paštas [email protected]

 

Specialistė (Buhalterė)

 Audrutė Kaulinytė

 Tel. 8 650 13822

 El. paštas [email protected]

Specialistė (Buhalterė)

 Sigutė Narutė Šaduikytė

 Tel. 8 607 20664

 El. paštas [email protected]

Specialistė (projektų administravimas)

 Violeta Lukoitytė

 Tel. 8 607 12684

 El. paštas [email protected]

Projektas JUDAM

 Projekto JUDAM vadovė

 Ieva Brogienė

 Tel. 8 631 43310

 El. paštas [email protected]

 Projekto JUDAM veiklų koordinatorė

 Ramunė Rinkūnienė

 Tel. 8 605 01626

 El. paštas [email protected]

 Projekto JUDAM metodininkė

 Enrika Lasinskienė

 Tel. 8 673 08360

 El. paštas [email protected]

 Projekto JUDAM metodininkė

 Justyna Žuromskaja

 El. paštas [email protected]

 Projekto JUDAM finansininkė

 Rūta Butavičienė

 El. paštas [email protected]

JUDAM koordinatoriai

 Vilniaus apskritis

Liudmila Baslykienė

Gintarė Adomaitytė – Čičiurkienė

Anželika Bielskienė

 Tel. 8 605 01867,

 el.paštas  [email protected]

 Tel. 8 605 03661, 

 el.paštas [email protected]

 Tel. 8 664 55864   

 el.paštas [email protected]

 Kauno apskritis

Alvija Dabregienė

Gabrielė Markūnaitė

Vita Kalinauskienė

 Tel. 8 605 01783,

 El.p.  [email protected]

 Tel. 8 605 01787,

 El.p.[email protected]

 Tel. 8 664 55863,

 El. p.  [email protected]

 Klaipėdos apskritis

Laura Lippaite

Dainius Kinderis

Loreta Vaičekauskienė

 Tel. 8 605 01548,

El. p. [email protected]   

Tel 8 650 40462,

 El.p [email protected]

Tel. 8 605 02396,

El.p. [email protected]

 Šiaulių apskritis

Jūratė Sabaitė

 

 Tel. 8 670 23076,

 El. p.  [email protected]

 Panevėžio apskritis

Ieva Grigaitė

 Tel. 8 605 01776,

 El. p.  [email protected]

 Telšių apskritis

Agnė Vaitkienė

Loreta Vaičekauskienė

 Tel. 8 605 02386,

 El. p.  [email protected]

 Tel. 8 605 02396, El. p.  [email protected]

 Tauragės apskritis

Vilma Liorančienė

Laura Mėlinavičienė

 Tel. 8 605 03598,

 El.p.  [email protected]

 Tel. 8 605 02453,

 El.p.  [email protected]

 Alytaus apskritis

Nida Apanavičienė

Jolanta Būtėnienė

 Tel. 8 605 01715,

 El.p.  [email protected]

 Tel. 8 664 36719,

 El. p.  [email protected]

 Marijampolės apskritis

Simonas Dainauskas

Kristina Mickevičienė

 Tel. 8 605 01759, El.p.  [email protected]

 Tel. 8 677 10840, El.p.  [email protected]

 Utenos apskritis

 

Gintautas Matulis

Renata Šilinskaitė

 Tel. 8 605 01596,

 El.p.  [email protected]

 Tel. 8 670 28371, El. p.  [email protected]

Su Departamento darbuotojų kompetencijai priskirtomis veiklomis ir jų planuojamais rodikliais, einamaisiais metais galite susipažinti Departamento metiniame veiklos plane.

Paieška